تور آنتالیا
ویزای تایوان
خدمات VFS
تور کانادا
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
نحوه عملكرد پمپ كلينيك ليزر موهاي زائد و جوانسازي پوست
كلينيك ليزر موهاي زائد و جوانسازي پوست
نوشته شده در تاريخ ۳۰ مهر ۱۳۹۷ توسط مهندس علي | نظرات (0)

نحوه عملكرد پمپ 

 

اطلاعات مربوط به نحوه عملكرد پمپ (Pump Performance Data) , عملكرد پمپ هاي جابجايي مثبت : در يك پمپ، اصلي ترين مشخصه منحني آن است كه اين منحني در واقع طول كاركرد يك پمپ و صحت عملكرد آن پمپ را نشان مي دهد. در تعريف اين منحني بايد بگوييم كه اين منحني محدوده دبي و هد توليد شده است كه توسط يك پمپ و با سرعت مشخص سايز، طراحي و شرايط مكش ثابتي را دارا است. در صورتي كه يك مايع در يك پمپ قرار باشد كه با سطح فشار پائين به يك سطح فشار بالاتر انتقال پيدا كند. در اين صورت است كه از هد ختالص مورد نياز سيستم هد توليد شده به وسيله پمپ بايد معادل يا بزرگ تر باشد. از همين رو هم در قسمت مكش پمپ هد خالص موجود حتما بايد از فشار بخار مايع بزرگ تر بوده تا به اين ترتيب اطمينان حاصل شود كه هيچ اثر نامناسبي را مايع ورودي به پمپ و بر روي عمل كرد پمپ و يا قطعات مكانيكي داخل پمپ نداشته باشد.

نحوه عملكرد پمپ

فهرست مطالب

 

منحني مشخصات پمپ جابجايي مثبت

مهم ترين موردي كه در زمينه ي قدرت و توان پمپ، اهميت بسيار زيادي را دارد دسترسي به اطلاعاتي است از همين رو هم در توليد پمپ ها كارخانه ‌هاي پمپ سازي ، بر روي پمپ ‌هاي توليدي خود آزمايش هايي را انجام مي دهند و با استفاده از اين آزمايش‌ها ، نمودار هايي را رسم مي‌كنند. براي همين هم منحني ‌هاي عمل كرد پمپ ‌ها را در يك دور خاص رسم مي‌كنند كه متداول ‌ترين آن ‌ها عبارتند از:

* ۱۴۵۰ دور بر دقيقه

* ۲۹۰۰ دور بر دقيقه

هد (Head ) در پمپ جابجايي مثبت

براي اين كه بتوان ميزان انرژي توليد شده توسط پمپ را نشان داد براي اين مقدار در مقابل جريان، نمودار اختلاف فشار ( به جاي هد ) رسم مي شود.
در همه ي پمپ ها هد ( انرژي ) توليدي معمولا به صورت جابه جايي مثبت و نا محدود بوده است و اين كه اختلاف فشار توليد شده متاثر از گراويته ويژه سيال نمي باشد از همين رو مي توان به اين مورد اشاره داشت كه ( برخلاف پمپ هاي سانتريفوژ ) به جاي هد توليد شده به وسيله پمپ هاي جابه جايي مثبت اختلاف فشار مي تواند كه مورد استفاده قرار بگيرد.

مطالعه كنيد : هد پمپ

جريان (Flow) درپمپ هاي جابجايي مثبت

زماني از شدت جريان در پمپ هاي جابجايي مثبت كم مي شود كه ميزان انرژي توليد شده تا حدودي افزايش پيدا كند از همين رو مقداري از جريان كم مي شود. اصلي ترين علت وجود اين كاستي در پمپ وجود نشتي و اتلافات در پمپ است. در اين مبحث در تعريف نشتي سيال بايد بگوييم كه اصطلاح مكش در واقع زماني كه سيال از دهانه خروجي پمپ به دهانه مكش ، برگشت كند اصطلاحا نشتي سيال (slippage) مي گويند.

بازده (Efficiency) در پمپ هاي جابجايي مثبت

در پمپ هاي جابه جايي مثبت بازده به صورت بازده حجمي (Volumetric Efficiency)است و معمولا در اين پمپ ها مقدار جابجايي مايع تحت عنوان دبي ( ظرفيت ) است و اين مقدار هميشه توسط پمپ ها ايجاد مي شود. در صورتي كه در پمپ اتلافات حاصل از نشتي وجود نداشته باشد.

در پمپ هاي جابه جايي مثبت بازده هميشه متنوع بوده است كه شامل موارد زير است.

 1. براي پمپ هاي دوار ۷۰%-۸۰%
 2. براي پمپ هاي پلانجري و پمپ هاي رفت و برگشتي ۷۵%-۸۵%

توان Horse Power در پمپ هاي جابه جايي مثبت با اختلاف فشار پمپ يك رابطه نسبي مستقيم براي يك مايع مشخص را دارد.

NPSH مورد نياز در پمپ هاي جابجايي مثبت

براي غلبه بر حركات ضرباني جريان Pulsation Flow در پمپ هاي جابه جايي مثبت از نوع رفت و برگشتي و براي اين كه در درون سيستم انرژي حاصل از شتاب براي اطمينان تبخير نشدن مايع قبل از ورود به پمپ محاسبه شود. براي اين مورد حتما نياز است تا جهت بيان اين انرژي اصطلاح تلفات هد شتابي Acceleration Head Loss مورد استفاده قرار مي گيرد.

منحني مربوط به پمپ هاي گريز از مركز

در تعريف يك پمپ سانتريفوژ جالب است بدانيد كه درست زماني كه يك پمپ از نوع سانتريفوژ طراحي مي شود در اين صورت براي يك تعريف دقيق و مشخص و براي محدوده اي از جريان ها و هد ( انرژي ) توليد شده مشخصات عمل كردي آن را، براي يك پروانه با شكل مشخص و با قطر هايي بسيار متفاوت بيان مي شود. شكل منحني هاي مشخصه ان ها زماني يكسان مي شود كه پمپ ها از يك نوع بوده و پروانه هاي آن ها هم داراي طراحي مشابهي باشند براي همين هم شكل منحني يكسان مي شود.

 

عملكرد پمپ با جريان كم (Low Flow Operation)

انتخاب سايز غير متناسب و بزرگ تر از استاندارد Oversizing در پمپ سانتريفوژ معمولا از جمله عواملي است كه باعث بروز جريان حداقل از درون پروانه مي شود. بخشي از جريان در اين حالت، حالت باز چرخشي است كه دوباره به داخل پروانه با ايجاد حالت تور بولانسي باز مي گردد. در اين حالت در جهت و همچنين شتاب تغيير ناگهاني بسيار بالايي كه ايجاد شده، در قسمت عقب پره هاي پروانه سبب بروز پديده كاويتاسيون مي شود. بر روي عمل كرد پمپ و قابليت اطمينان قطعات مكانيكي پمپ در انتخاب پروانه با سايز بزرگ تر از معمول اثرات بسيار بدي را داشته باشد.

در نقطه بازدهي بهينه خود معمولا پمپ ها به گونه اي طراحي شده اند كه در آن ها نيرو هاي فشاري و شعاعي Radial & Thrust به حداقل برسند. زماني كه پمپ با يك جريان حداقل كار كند باعث ايجاد نيرو هاي شعاعي بالايي در اين وضعيت مي شود كه اين عامل خود باعث بروز خرابي هاي زود هنگامي در ياتاقان ها مي شود. زماني اين خرابي ها به حداقل مي رسد كه ياتاقان هاي انتخاب شده توانايي تحمل اين نيرو ها را داشته باشند.

پديده هاي اعوجاج در فشار Pressure Surge و فلشينگ Flashing در مايع از جمله موارد ديگري است كه در اثر جريان بسيار كم به وجود مي آيد و در پمپ نيز باعث بروز جريان كم مي شود. دماي سيال خروجي از پمپ در دبي هاي پائين و با توجه به نوع سيال پمپ شونده، رفته رفته افزايش پيدا مي كند. در اثر اتلافات اصطكاكي مقدار انرژي جذب شده بيش از ميزان انرژي جنبشي جذب شده توسط سيال است. در تعيين مقدار تقريبي ظرفيت هر نوع پمپ سانتريفوژ مي توان كه از روابط فوق استفاده كرد. بازدهي پمپ را مي توان كه با اندازه گيري افزايش دماي لوله عبوري از پمپ به دست آورد. ميزان دبي تقريبي پمپ با داشتن بازدهي پمپ و مراجعه به منحني عمل كرد ارائه شده توسط كارخانه ، بدست مي ايد.

بهره برداري از پمپ در محدوده حداكثر جريان (High Flow Operation)

در صورتي كه در قسمتي دورتر از نقطه بازدهي بهينه پمپ انتخابي يعني در قسمت راست آن عمل كند در اين صورت در پمپ باعث بروز عيوب بالقوه اي مي شود كه مهم ترين آنها عبارتند از اثرات كار كردن پمپ در محدوده حداكثر جريان اين نوع كاركرد مي تواند باعث بروز موارد زير گردد :

 • توان مصرفي با كاهش مقاومت سيستم، افزايش پيدا مي كند.
 • در هد توليدي، بهره برداري در نقطه انتهايي منحني عمل كرد معمولا باعث كاهش قابل توجهي مي شود.
 • ميزان NPSH مورد نياز بيشتر از NPSH موجود مي شود.
 • معمولا در نوك پروه هاي پروانه، امكان بروز كاويتاسيون و چرخش مجدد Recirculation Cavitation بسيار زياد وجود دارد.

شكل هاي منحني پمپ (Pump Curve Shape)

مشخصه پمپ هاي سانتريفوژ در انواع مختلفي از منحني هاي وجود دارد كه از جمله آن ها مي توان به منحني هاي زير اشره داشت.

 • تخت Flat
 • ريزشي يا داراي افت Dropping
 • صعودي يا بالارونده Rising
 • پايدار و غير پايدار Stable & Unstable

نقش اصلي و اساسي در تعيين يك پمپ، مي توان گفت كه منحني پمپ است در صورت عمل كرد پايدار آن در سيستم نقش فرايندي اصلي را ايفا مي كند. منحني هاي مشخصه هد در پمپ معمولا به صورت تخت يا ريزشي ( داراي افت ) است. در يك سيستم پمپ انتخابي حتما بايد كه داراي منحني صعودي بوده و يا اين كه در محدوده نقطه عمل كرد، منحني صعودي باشد و همچنين كنترل گردد كه نقطه عمل كرد در اين محدوده باقي بماند.

ويژگي هاي شكل هاي مختلف منحني عمل كرد

 • منحني هاي تخت (۲ و ۱) : براي دبي هاي بين BEP و حالت شير بسته پمپ تغييرات هد بسيار ناچيز است.
 • منحني افتاده (۲) : در برخي از دبي هاي بين نقطه طراحي و نقطه شير بسته هد درحالت شير بسته كمتر از هد توليدي است.
 • منحني صعودكننده (۱،۳،۴) : جريان از نقطه طراحي تا نقطه توقف كاهش و هد به صورت مستمر و پيوسته افزايش پيدا مي كند.
 • منحني با شيب زياد (۴) : بين هد توليدي در نقطه شير بسته و نقطه طراحي معمولا اختلاف زيادي وجود دارد.
 • منحني پايدار (۱،۳،۴) : فقط يك دبي براي يك هد مشخص وجود دارد.
 • منحني ناپايدار (۲) : توسط دو دبي متفاوت ممكن است كه يك هد مشخص به وجود بيايد.

افزايش هد توليد شده توسط پمپ سانتريفوژ

جهت افزايش هد موجود دريك پمپ سانتريفوژ معمولا قوانين پيوستگي ( تشابه ) Affinity Laws مي توانند كه بسيار مورد استفاده قرار بگيرند. به وسيله يك پمپ سانتريفوژ هد توليد شده تابعي از سرعت لبه پروانه Impeller Tip Speed است. سرعت لبه نيز تابعي از قطر پروانه و سرعت چرخشي است. متاثر از تغيير در سرعت چرخشي پروانه و يا تغيير در قطر آن منحني مشخصه پمپ است.

قوانين تشابه (The Affinity Laws)

مي توان در مورد پمپي كه قطر پروانه و يا سرعت آن فرق كرده است با استفاده از قوانين تشابه مقادير تقريبي را براي جريان، هد و توان آن در وضعيت جديد به دست آورد. گاهي اوقات به وسيله قوانين تشابه مي توان كه اختلاف مقادير واقعي را مورد پيش بيني قرار داد. در معادلات مربوط به قوانين تشابه توان هاي واقعي كمتر از مقادير بيان شده است كه معمولا براي هر پمپ هم تا حدود زيادي مي تواند كه متفاوت باشد. دركانال هاي هيدروليك و در پروانه ها ، اتلافات حاصل از نشتي و اختلاف در زواياي پره خروجي پروانه اين نيز خود حاصل به وجود آمدن اصطكاك مي باشد.

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
تمام حقوق اين وبلاگ متعلق به كلينيك ليزر موهاي زائد و جوانسازي پوست مي باشد
طراحي قالب : بلاگ اسکين تبديل قالب تک بلاگ