loading...

كلينيك ليزر موهاي زائد و جوانسازي پوست

كلينيك ليزر موهاي زائد و جوانسازي پوست

بازدید : 243
11 زمان : 1399:2

نكات ايمني و روش كار با اره موتوري

نكات ايمني هنگام كار با اره موتوري

 • مطالعه صحيح و به دقت دفترچه راهنما پيش از شروع كار با دستگاه و دقت به موارد ايمني ذكر شده در دفترچه.
 • اغلب تنظيم كاربراتور اره موتري براي شرايط آب و هوايي كشور سازنده تنظيم شده و مي بايست در ابتداي كار با توجه به منطقه مورد استفاده كاربراتور را تنظيم كرد.
 • پيش از هر گونه سرويس كاري دستگاه ،رفع اشكال يا بررسي وضعيت ،تميز كاري و …حتماً از خاموش بودن اره و متوقف بودن زنجير آن اطمينان داشته باشيد.
 • اره موتوري را به هيچ عنوان در محيط هاي بسته روشن نكنيد زيرا احتمال خفگي وجود دارد.
 • در هنگامي كه شما خسته و يا خواب آلوده مي باشيد به هيچ عنوان با اره زنجيري كار نكنيد زيرا خستگي جسماني منجر به توجه كمتر شما شده و اين امر ممكن است كه به صدمه و آسيب جبران ناپذير ختم شود.
 • زمان كار هر دو دسته ان را به صورت محك با دو دست خود بگيريد.
 • زمان كار با اره زنجيري به عقب حركت نكنيد.
 • زماني كه مي خواهيد مخزن سوخت را پر كنيد ،ابتدا اره را خاموش نموده وبعد از خنك شدن موتور را بدون سر ريز شدن پر نماييد.
 • در فضاهاي كم نور و همين طور هنگام تاريك شدن هوا از كار كردن با اره موتوري خود داري كنيد.

اره موتوري

تنظيمات ،نگهداري و سرويس اره موتوري

براي پيش گيري از بروز خرابي ،سرويس مرتب اره زنجيري داراي اهميت زيادي مي باشد .بايد كاربر با توجه به حجم كار يك يا دو بار سرويس روزانه را انجام دهد.مناسب ترين هنگام براي بازديد و سرويس اره موتوري، پيش از شروع كار روزانه مي باشد.

ليست انواع اره موتوري هاي موجود در بازار ايران : اره برقي

روش تميز كاري اره زنجيري

 • سعي كنيد كه دندانه اي اره را كاملاض تميز كنيد ،از سالم و تميز بودن پره هاي خنك كننده موتور اطمينان حاصل كنيد.
 • تلاش كنيد كه پيچ ومهره ها و شطعات دستگاه خود را بررسي نموده و در صورت لزوم اقدام به سفت كردن آن ها كنيد.
 • تميزي فيلتر هوا در موتور هاي دو زمانه داراي اهميت فوق العاده اي مي باشد شما مي توايند اين فيلتر را با بنزين شستشو داده و بعد با آب و صابون تميز كنيد.
 • سعي كنيد مخزن سوخت و همين طور فيلتر سوخت را بعد از چند بار سوخت گيري تميز كاري كنيد.
 • با دقت به حساسيت بالاي اره زنجيري ،ترمز زنجير به خصوص در اطراف لولاي ترمز را كاملاً تميز كرده و اطمينان حاصل كنيد كخ ترمز زنجير صحيح عمل مي كند.
 • سعي كنيد كه نسبت درست مخلوط سوخت و بنزين را با توجه به دفترچه راهنماي دستگاه رعايت بفرماييد.
 • اطمينان حاصل كنيد كه شمع موتور داراي عملكرد صحيحي مي باشد.
 • سعي گنيد كه گرفتگي هاي منافذ روغن را برطرف كنيد.
 • زنجير را باز كرده و تيغه را بررسي كنيد ،شيار تيغه را تميز و مواد خارجي ،براده هاي چوب و برآمدگي هاي به وجود آمده را رفع كنيد.

جهت استفاده از اره موتري براي كاربران سوالات مختلفي در رابطه با اره موتوري پيش مي آيد كه از جمله اين سوالات عبارتد اند از:

 • با چه روشي مي توان اره موتوري مناسبي انتخاب نمود؟
 • به چه نحوي مي توان اره موتوري را روشن كرد؟
 • راه صحيح كار كردن با اره موتوري چگونه است؟
 • چه نكاتي را بايست هنگام كار كردن با اره موتوري رعايت نمود؟
 • چه خطراتي ممكن است هنگام كار كردن با اين دستگاه براي كاربر و اطرافيانش پيش بيايد؟

ما در اين نوشنه سعي مي كنيم كه به آموزش كار با اره موتوري بپردازيم .در صورتي كه شما عزيزان دستورالعمل راهنما را به دقت مطالعه بفرماييد ودر هنگام كار با دستگاه نيز دقت لازم را داشته باشيد مي توان گفت كه هيچ خطري شما را تهديد نخواهد كرد.نياز است كاربران محترم در هنگام كاربا اره موتوري به مواردي دقت داشته باشند .

در استفاده از اره هرس دسته بلند چه نكات ايمني را بايست رعايت كرد؟

يك نكته مهمي كه در استفاده از اره هرس پايه بلند وجود دارد اين مي باشد كه كاربر بايد بتواند تعادل خود را حفظ نمايد.چون اين اره داراي دسته بلندي مي باشد و و تيغه در فاصله دوري مي چرخد كاربر بايد با دقت زيادي از اين دستگاه استفاده نمايد تا دستگاه قلاب نكند و باعث خرابي دستگاه ويا آسيب به دستگاه نگردد.استفاده از اره موتوري كوچك به مراتب از كار كردن با اره موتوري هاي با تيغه هاي بلند راحتر مي باشد اما با همه اين اوصاف ميزان دقت كار با اره موتوري كوچك نبايد كمتر از اره هاي بزرگ باشد زيرا هر دو به ميزان بالايي در استفاده سهل انگارانه باعث خطر جدي مي گردند.

نكات ايمني و روش كار با اره موتوري

نكات ايمني هنگام كار با اره موتوري

 • مطالعه صحيح و به دقت دفترچه راهنما پيش از شروع كار با دستگاه و دقت به موارد ايمني ذكر شده در دفترچه.
 • اغلب تنظيم كاربراتور اره موتري براي شرايط آب و هوايي كشور سازنده تنظيم شده و مي بايست در ابتداي كار با توجه به منطقه مورد استفاده كاربراتور را تنظيم كرد.
 • پيش از هر گونه سرويس كاري دستگاه ،رفع اشكال يا بررسي وضعيت ،تميز كاري و …حتماً از خاموش بودن اره و متوقف بودن زنجير آن اطمينان داشته باشيد.
 • اره موتوري را به هيچ عنوان در محيط هاي بسته روشن نكنيد زيرا احتمال خفگي وجود دارد.
 • در هنگامي كه شما خسته و يا خواب آلوده مي باشيد به هيچ عنوان با اره زنجيري كار نكنيد زيرا خستگي جسماني منجر به توجه كمتر شما شده و اين امر ممكن است كه به صدمه و آسيب جبران ناپذير ختم شود.
 • زمان كار هر دو دسته ان را به صورت محك با دو دست خود بگيريد.
 • زمان كار با اره زنجيري به عقب حركت نكنيد.
 • زماني كه مي خواهيد مخزن سوخت را پر كنيد ،ابتدا اره را خاموش نموده وبعد از خنك شدن موتور را بدون سر ريز شدن پر نماييد.
 • در فضاهاي كم نور و همين طور هنگام تاريك شدن هوا از كار كردن با اره موتوري خود داري كنيد.

اره موتوري

تنظيمات ،نگهداري و سرويس اره موتوري

براي پيش گيري از بروز خرابي ،سرويس مرتب اره زنجيري داراي اهميت زيادي مي باشد .بايد كاربر با توجه به حجم كار يك يا دو بار سرويس روزانه را انجام دهد.مناسب ترين هنگام براي بازديد و سرويس اره موتوري، پيش از شروع كار روزانه مي باشد.

ليست انواع اره موتوري هاي موجود در بازار ايران : اره برقي

روش تميز كاري اره زنجيري

 • سعي كنيد كه دندانه اي اره را كاملاض تميز كنيد ،از سالم و تميز بودن پره هاي خنك كننده موتور اطمينان حاصل كنيد.
 • تلاش كنيد كه پيچ ومهره ها و شطعات دستگاه خود را بررسي نموده و در صورت لزوم اقدام به سفت كردن آن ها كنيد.
 • تميزي فيلتر هوا در موتور هاي دو زمانه داراي اهميت فوق العاده اي مي باشد شما مي توايند اين فيلتر را با بنزين شستشو داده و بعد با آب و صابون تميز كنيد.
 • سعي كنيد مخزن سوخت و همين طور فيلتر سوخت را بعد از چند بار سوخت گيري تميز كاري كنيد.
 • با دقت به حساسيت بالاي اره زنجيري ،ترمز زنجير به خصوص در اطراف لولاي ترمز را كاملاً تميز كرده و اطمينان حاصل كنيد كخ ترمز زنجير صحيح عمل مي كند.
 • سعي كنيد كه نسبت درست مخلوط سوخت و بنزين را با توجه به دفترچه راهنماي دستگاه رعايت بفرماييد.
 • اطمينان حاصل كنيد كه شمع موتور داراي عملكرد صحيحي مي باشد.
 • سعي گنيد كه گرفتگي هاي منافذ روغن را برطرف كنيد.
 • زنجير را باز كرده و تيغه را بررسي كنيد ،شيار تيغه را تميز و مواد خارجي ،براده هاي چوب و برآمدگي هاي به وجود آمده را رفع كنيد.

جهت استفاده از اره موتري براي كاربران سوالات مختلفي در رابطه با اره موتوري پيش مي آيد كه از جمله اين سوالات عبارتد اند از:

 • با چه روشي مي توان اره موتوري مناسبي انتخاب نمود؟
 • به چه نحوي مي توان اره موتوري را روشن كرد؟
 • راه صحيح كار كردن با اره موتوري چگونه است؟
 • چه نكاتي را بايست هنگام كار كردن با اره موتوري رعايت نمود؟
 • چه خطراتي ممكن است هنگام كار كردن با اين دستگاه براي كاربر و اطرافيانش پيش بيايد؟

ما در اين نوشنه سعي مي كنيم كه به آموزش كار با اره موتوري بپردازيم .در صورتي كه شما عزيزان دستورالعمل راهنما را به دقت مطالعه بفرماييد ودر هنگام كار با دستگاه نيز دقت لازم را داشته باشيد مي توان گفت كه هيچ خطري شما را تهديد نخواهد كرد.نياز است كاربران محترم در هنگام كاربا اره موتوري به مواردي دقت داشته باشند .

در استفاده از اره هرس دسته بلند چه نكات ايمني را بايست رعايت كرد؟

يك نكته مهمي كه در استفاده از اره هرس پايه بلند وجود دارد اين مي باشد كه كاربر بايد بتواند تعادل خود را حفظ نمايد.چون اين اره داراي دسته بلندي مي باشد و و تيغه در فاصله دوري مي چرخد كاربر بايد با دقت زيادي از اين دستگاه استفاده نمايد تا دستگاه قلاب نكند و باعث خرابي دستگاه ويا آسيب به دستگاه نگردد.استفاده از اره موتوري كوچك به مراتب از كار كردن با اره موتوري هاي با تيغه هاي بلند راحتر مي باشد اما با همه اين اوصاف ميزان دقت كار با اره موتوري كوچك نبايد كمتر از اره هاي بزرگ باشد زيرا هر دو به ميزان بالايي در استفاده سهل انگارانه باعث خطر جدي مي گردند.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 77

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 780
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 13
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 2214
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 2290
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 10555
 • بازدید ماه : 69149
 • بازدید سال : 319211
 • بازدید کلی : 319211
 • <
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی