loading...

كلينيك ليزر موهاي زائد و جوانسازي پوست

كلينيك ليزر موهاي زائد و جوانسازي پوست

بازدید : 386
11 زمان : 1399:2

اجزاي دستگاه ديزل ژنراتور

اجزاي دستگاه ديزل ژنراتور : در تعريف ديزل ژنراتور بايد بگوييم كه ديزل ژنراتور در واقع دستگاهي است كه سعي دارد تا انرژي مكانيكي به دست آمده از يك منبع خارجي را به انرژي الكتريكي تبديل كند و مهم ترين هدفش هم تامين جريان الكتريكي است، كه از اين موتور در هنگام قطع برق و جلوگيري از انقطاع از فعاليت هاي روزانه و يا اخلال در فعاليت هاي كسب و كار مورد استفاده قرار مي گيرد بيشتر در مناطق روستايي كه برق شهري ندارند هم كاربرد دارد.

همان طور كه گفتيم براي استفاده در زمينه هاي مختلف ديزل ژنراتور قابل استفاده است. ما در اين بخش براي شما نحوه كاركرد يك ديزل ژنراتور ، اجزاي اصلي يك ديزل ژنراتور و عمل يك ديزل ژنراتور به عنوان يك منبع ثانويه انرژي الكتريكي در زمينه هاي مسكوني و صنعتي بررسي مي كنيم و شما با مطالعه اين بخش بدون شك اطلاعات مفيدي را در اين باره كسب خواهيد كرد.

فهرست مطالب

اجزاي اصلي ديزل ژنراتور :

 • موتور ژنراتور
 • دينام ( ژنراتور )
 • سيستم هاي سوخت (تانك ديزل ژنراتور)
 • رگولاتور ولتاژ
 • سيستم هاي خنك كننده و اگزوز
 • سيستم هاي روانكاري
 • شارژر باتري
 • كنترل پنل
 • مجمع اصلي / قاب ( شاسي ديزل ژنراتور )

اجزاي ديزل ژنراتور

جهت خريد انواع ديزل ژنراتور دست دوم و نو مي توانيد با مشاورين ما در خش فروش ديزل ژنراتور تماس بگيريد : ديزل ژنراتور

موتور ديزل ژنراتور

مهم ترين منبع انرژي مكانيكي ورودي به ديزل ژنراتور موتور ژنراتور مي باشد. متناسب با حداكثر توان خروجي ژنراتور ( ديزل ژنراتور ) مي تواند كه اندازه قدرت موتور ديزلي به طور مستقيم كوپله شود. براي اين كه يك موتور ديزلي خوب را براي ديزل ژنراتور خود انتخاب نماييم بايد بگوييم كه براي اين امر عوامل متعددي وجود دارد كه عبارتند از :

 • توليد كننده موتور ديزل ژنراتور
 • نوع و نحوه كار موتور ديزل ژنراتور
 • نحوه نگهداري از موتور ديزلي بر روي ديزل ژنراتور

در اين قسمت ما در انتخاب يك موتور ديزلي براي استفاده در ديزل ژنراتور به ۲ نكته اساسي اشاره مي كنيم.

 1. نوع سوختي كه در ديزل ژنراتور مورد استفاده قرار مي گيرد
 2. نوع سوپاپ هاي كه در موتور ديزل ژنراتور قرار دارد

موتور ديزل ژنراتور با سر سوپاپ واقع در سر سيلندر (Overhead Valve – OHV)
موتور ديزل ژنراتور با سر سوپاپ واقع در بدنه موتور ديزل (Overhead Valve none -non-OHV)

نسبت به ساير انواع موتور ها موتور ديزل ژنراتور با سرسوپاپ واقع در سر سيلندر از امتيازاتي برخوردار است كه مهم ترين اين امتياز ها عبارتند از :

موتور ديزل ژنراتور OHV نيز گران تر از موتورهاي ديگر است.

در موتور ديزل ژنراتور ها در حالت كلي از ۲ حالت سوپاپ استفاده مي شود

 • طراحي جمع و جور
 • داراي عمليات مكانيزم ساده است
 • از دوام و كيفيت بالاتري برخوردار است
 • در عمليات كاربر پسند است
 • در طول عمليات سر و صداي كم دارد
 • سطح انتشار پايين

برندهاي برتر موتور ديزل : قيمت انواع موتور ديزل

دينام ( ژنراتور )

در موتور ژنراتور و يا دينام كه به عنوان “genhead” هم شناخته مي شود.در واقع اين قسمت بخش مهمي از ديزل ژنراتور است كه اين قسمت وظيفه خروجي برق حاصل از ورودي مكانيكي عرضه شده توسط موتور ديزل ژنراتور را دارد. قطعات ثابت و متحرك كه در محفظه روكشي قرار گرفته است ژنراتور نام دارد. و براي حركت نسبي بين ميدان هاي مغناطيسي و الكتريكي اين قطعات با يكديگر به صورت اتوماتيك در ارتباط هستند و منجر به توليد برق مي گردد.

اجزاي دستگاه ديزل ژنراتور

اجزاي دستگاه ديزل ژنراتور : در تعريف ديزل ژنراتور بايد بگوييم كه ديزل ژنراتور در واقع دستگاهي است كه سعي دارد تا انرژي مكانيكي به دست آمده از يك منبع خارجي را به انرژي الكتريكي تبديل كند و مهم ترين هدفش هم تامين جريان الكتريكي است، كه از اين موتور در هنگام قطع برق و جلوگيري از انقطاع از فعاليت هاي روزانه و يا اخلال در فعاليت هاي كسب و كار مورد استفاده قرار مي گيرد بيشتر در مناطق روستايي كه برق شهري ندارند هم كاربرد دارد.

همان طور كه گفتيم براي استفاده در زمينه هاي مختلف ديزل ژنراتور قابل استفاده است. ما در اين بخش براي شما نحوه كاركرد يك ديزل ژنراتور ، اجزاي اصلي يك ديزل ژنراتور و عمل يك ديزل ژنراتور به عنوان يك منبع ثانويه انرژي الكتريكي در زمينه هاي مسكوني و صنعتي بررسي مي كنيم و شما با مطالعه اين بخش بدون شك اطلاعات مفيدي را در اين باره كسب خواهيد كرد.

فهرست مطالب

اجزاي اصلي ديزل ژنراتور :

 • موتور ژنراتور
 • دينام ( ژنراتور )
 • سيستم هاي سوخت (تانك ديزل ژنراتور)
 • رگولاتور ولتاژ
 • سيستم هاي خنك كننده و اگزوز
 • سيستم هاي روانكاري
 • شارژر باتري
 • كنترل پنل
 • مجمع اصلي / قاب ( شاسي ديزل ژنراتور )

اجزاي ديزل ژنراتور

جهت خريد انواع ديزل ژنراتور دست دوم و نو مي توانيد با مشاورين ما در خش فروش ديزل ژنراتور تماس بگيريد : ديزل ژنراتور

موتور ديزل ژنراتور

مهم ترين منبع انرژي مكانيكي ورودي به ديزل ژنراتور موتور ژنراتور مي باشد. متناسب با حداكثر توان خروجي ژنراتور ( ديزل ژنراتور ) مي تواند كه اندازه قدرت موتور ديزلي به طور مستقيم كوپله شود. براي اين كه يك موتور ديزلي خوب را براي ديزل ژنراتور خود انتخاب نماييم بايد بگوييم كه براي اين امر عوامل متعددي وجود دارد كه عبارتند از :

 • توليد كننده موتور ديزل ژنراتور
 • نوع و نحوه كار موتور ديزل ژنراتور
 • نحوه نگهداري از موتور ديزلي بر روي ديزل ژنراتور

در اين قسمت ما در انتخاب يك موتور ديزلي براي استفاده در ديزل ژنراتور به ۲ نكته اساسي اشاره مي كنيم.

 1. نوع سوختي كه در ديزل ژنراتور مورد استفاده قرار مي گيرد
 2. نوع سوپاپ هاي كه در موتور ديزل ژنراتور قرار دارد

موتور ديزل ژنراتور با سر سوپاپ واقع در سر سيلندر (Overhead Valve – OHV)
موتور ديزل ژنراتور با سر سوپاپ واقع در بدنه موتور ديزل (Overhead Valve none -non-OHV)

نسبت به ساير انواع موتور ها موتور ديزل ژنراتور با سرسوپاپ واقع در سر سيلندر از امتيازاتي برخوردار است كه مهم ترين اين امتياز ها عبارتند از :

موتور ديزل ژنراتور OHV نيز گران تر از موتورهاي ديگر است.

در موتور ديزل ژنراتور ها در حالت كلي از ۲ حالت سوپاپ استفاده مي شود

 • طراحي جمع و جور
 • داراي عمليات مكانيزم ساده است
 • از دوام و كيفيت بالاتري برخوردار است
 • در عمليات كاربر پسند است
 • در طول عمليات سر و صداي كم دارد
 • سطح انتشار پايين

برندهاي برتر موتور ديزل : قيمت انواع موتور ديزل

دينام ( ژنراتور )

در موتور ژنراتور و يا دينام كه به عنوان “genhead” هم شناخته مي شود.در واقع اين قسمت بخش مهمي از ديزل ژنراتور است كه اين قسمت وظيفه خروجي برق حاصل از ورودي مكانيكي عرضه شده توسط موتور ديزل ژنراتور را دارد. قطعات ثابت و متحرك كه در محفظه روكشي قرار گرفته است ژنراتور نام دارد. و براي حركت نسبي بين ميدان هاي مغناطيسي و الكتريكي اين قطعات با يكديگر به صورت اتوماتيك در ارتباط هستند و منجر به توليد برق مي گردد.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 77

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 780
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 643
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 2401
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 3046
 • بازدید ماه : 49998
 • بازدید سال : 221070
 • بازدید کلی : 741299
 • <
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی